20 жовтня 2012

Гуманітарна програма підтримки для України «Місце зустрічі – Діалог»


  Гуманітарна програма підтримки для України Фонду “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє”, Німеччина, у співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні».

Програма підтримки ініційована німецьким фондом “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” (фонд EVZ), який й після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надає підтримку дотепер живим жертвам націонал - соціалізму. Організатором програми та конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні».

Німецький Фонд “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” та його українські партнери вважають, що люди навіть дуже похилого віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується осіб віком від 68 років, які переслідувалися за націонал-соціалізму, які з огляду на свої  біографії можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів некомерційних організацій, спрямованих на підтримку і розвиток активності людей похилого віку, перш за все тих, що постраждали від націонал-соціалізму.

Цілі програми підтримки «Місце зустрічі – Діалог»

Головною метою програми підтримка полягає в тому, щоби заради визнання страждань осіб, які переслідувалися нацистським режимом, віддати належне їх долям і зробити внесок до покращення стану цих людей в країнах проведення проектів (Україні, Білорусі та Російській Федерації).

Надання грантів для конкретних проектів та виконання заходів в рамках програми спрямовано на виконання таких задач:

- у місцях зустрічей, на які надаватимуться кошти, або у домашньому оточенні Учасникам проектів, що пережили націонал-соціалізм, пропонуватимуться різні варіанти для їх участі у суспільному житті і подоланні їх ізольованості, відірваності від життя громади.
- через встановлення контактів з молодим поколінням і через покладання на себе відповідальності за нього учасники проектів  сприйматимуться не лише як старі люди, що постраждали і потребують допомоги, а як особистості, які, завдяки своєму життєвому досвіду можуть зробити важливий внесок у життя суспільства.
- через заходи, спрямовані на встановлення діалогу між генераціями, молоді та літні учасники проектів спонукаються до участі у сумісних заходах та надання взаємопідтримки.
- за рахунок надання додаткової допомоги маломобільним та немобільним жертвам націонал-соціалізму проекти сприятимуть тому, щоби ці люди дуже похилого віку змогли якомога довше залишатися жити у звичному для них домашньому середовищі.
- підтримка проектів покликана пригорнути увагу громади до соціального стану цільової групи на місцевому на національному рівнях, спонукати готовність надавати допомогу,  підвищити їх соціальний статус, покращити побут, змінити уявлення про старість.