20 жовтня 2012

Гуманітарна програма підтримки для України «Місце зустрічі – Діалог»


  Гуманітарна програма підтримки для України Фонду “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє”, Німеччина, у співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні».

Програма підтримки ініційована німецьким фондом “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” (фонд EVZ), який й після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надає підтримку дотепер живим жертвам націонал - соціалізму. Організатором програми та конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні».

Німецький Фонд “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” та його українські партнери вважають, що люди навіть дуже похилого віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується осіб віком від 68 років, які переслідувалися за націонал-соціалізму, які з огляду на свої  біографії можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів некомерційних організацій, спрямованих на підтримку і розвиток активності людей похилого віку, перш за все тих, що постраждали від націонал-соціалізму.

Цілі програми підтримки «Місце зустрічі – Діалог»

Головною метою програми підтримка полягає в тому, щоби заради визнання страждань осіб, які переслідувалися нацистським режимом, віддати належне їх долям і зробити внесок до покращення стану цих людей в країнах проведення проектів (Україні, Білорусі та Російській Федерації).

Надання грантів для конкретних проектів та виконання заходів в рамках програми спрямовано на виконання таких задач:

- у місцях зустрічей, на які надаватимуться кошти, або у домашньому оточенні Учасникам проектів, що пережили націонал-соціалізм, пропонуватимуться різні варіанти для їх участі у суспільному житті і подоланні їх ізольованості, відірваності від життя громади.
- через встановлення контактів з молодим поколінням і через покладання на себе відповідальності за нього учасники проектів  сприйматимуться не лише як старі люди, що постраждали і потребують допомоги, а як особистості, які, завдяки своєму життєвому досвіду можуть зробити важливий внесок у життя суспільства.
- через заходи, спрямовані на встановлення діалогу між генераціями, молоді та літні учасники проектів спонукаються до участі у сумісних заходах та надання взаємопідтримки.
- за рахунок надання додаткової допомоги маломобільним та немобільним жертвам націонал-соціалізму проекти сприятимуть тому, щоби ці люди дуже похилого віку змогли якомога довше залишатися жити у звичному для них домашньому середовищі.
- підтримка проектів покликана пригорнути увагу громади до соціального стану цільової групи на місцевому на національному рівнях, спонукати готовність надавати допомогу,  підвищити їх соціальний статус, покращити побут, змінити уявлення про старість.


Цільові групи:

1. Основна цільова група: люди, що постраждали від націонал-соціалістичного режиму: колишні в’язні концтаборів і гетто, колишні примусові працівники, радянські військовополонені та інші категорії. До  проектів мають залучатися як мобільні люди, так і такі, хто не в змозі пересуватися поза межами свого помешкання.
2. Літні люди, які народилися до 09 травня 1945 року, і люди інших поколінь, залучені до сумісної діяльності  в рамках проектів.

Хто може подавати апплікацію?

Організації або заклади України, які працюють з людьми похилого віку або провадять соціальну та/або культурно-просвітницьку діяльність (бажано таку, що охоплює різні покоління):

- некомерційні і релігійні організації та інші громадсько-корисні об’єднання;
- державні структури (територіальні центри, будинки перестарілих, тощо), якщо вони мають власний юридичний статус і планують виконання проекту у партнерстві з організаціями громадянського суспільства. Діяльність, що описана в аплікації, не може бути основною статутною діяльністю установи, яка фінансується з державного бюджету.
- заявником (аплікантом) проекту є юридична особа, що відповідає вищенаведеним вимогам;
- схвалюється адміністрування проекту молодіжною організацією у партнерстві з недержавними організаціями літніх людей.

На які проекти можуть бути надані кошти?

Грошові кошти надаються організаціям та закладам, що створюють можливості для зустрічей і сумісної діяльності літніх людей – переважно жертв націонал-соціалізму, а також передбачають залучення до участі у проекті маломобільних і немобільних учасників основної цільової групи.

В рамках проектів повинні бути створені «місця зустрічі»– площадки для сумісної діяльності і спілкування людей похилого віку (див. «цільові групи» вище).

«Місця зустрічі» можуть пропонувати літнім людям справи за інтересами (творі та аматорські гуртки, майстер-класи, групи само- та взаємодопомоги, освітні або просвітницькі заходи, театральні групи, комп’ютерні курси, оздоровчі вправи, екскурсії, тощо), площадки для обговорення цікавих питань, можливості для презентації власних досягнень.

В рамках проектів може бути передбачене надання психологічної, юридичної, соціальної підтримки літнім людям як додатковий компонент для виконання вказаних видів активності; можливі й заходи з надання допомоги і організації дозвілля  для немобільних літніх людей, а також надання допомоги родинам - психологічної, освітньої - як опікуватися, як обладнати житло для зручного проживання маломобільної людини.

Схвалюється сумісна діяльність людей різного віку, в результаті якої виникає інтерес людей різних поколінь один до одного, визнання життєвого досвіду і досягнень людей старшого покоління.

Особлива увага при цьому приділяється регулярності та іноваційності в організації такиї міжгенераційних заходів.

Фінансування

- Проекти можуть плануватися на термін до двох років. В залежності від обсягу, тривалості і масштабу запланованих заходів можуть бути надані кошти в сумі від 5000 до 20000 євро на рік.
- Очікується економне фінансове планування, що відповідає змісту проекту і місцевим умовам. В оцінці наданого бюджету суттєву роль відіграє співвідношення внеску (як грошового, так і негрошового) від третіх осіб або власних коштів та обсягу фінансової підтримки, про яку клопочеться аплікант.

Процедура подачі аплікації та прийняття за ними рішень

Для клопотання про надання коштів слід в період з 08 жовтня до 30 листопада 2012 року надати до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні»  (ВБО ТЛУ) аплікацію встановленої форми.

В рамках конкурсу від організації може бути надано не більше однієї проектної заявки.

Бланки можна скачати в Інтернеті на сайті ВБО ТЛУ www.tlu.org.ua або на сайті програми.

Прохання звертатися до центрального офісу ВБО ТЛУ для консультацій за телефоном або  електронною поштою. До заповненого й завіреного підписом відповідальної особи та печаткою бланку аплікації необхідно додати завірені керівництвом організації копії свідоцтва про державну реєстраціє юридичної особи, статуту, довідки про постановку на облік платника податків. За необхідності ВБО ТЛУ має право вимагати надання додаткових документів, в том числі комплект фінансової звітності (бухгалтерського балансу) за 2011 рік з відміткою податкового органу.

Аплікації та усі необхідні документи мають бути надані не пізніше 17-00 30 листопада 2012 року поштовим відправленням за адресою, що вказано нижче. Аплікація має бути підписана правомочним представником вашої організації і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не скріплювати їх у теки.

Аплікації розглядатиме незалежне міжнародне журі. З урахуванням його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління німецького Фонду „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“. Про рішення щодо підтримки проекту аплікантові повідомить організатор програми; у випадку відхилення проекту обґрунтування такого рішення не пояснюється.

Угоди про фінансування укладатимуться до вересня 2013 р. Рекомендовано планувати початок виконання проекту не раніше 1 вересня 2013 року.

Контакти
Міжгенераційний діалог
ВБО “Турбота про літніх в Україні”
turbotaprolitnih@i.ua
(044)559 38 63

Джерело інформації: Ресурсний центр ГУРТ

Немає коментарів:

Дописати коментар