12 червня 2014

Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2014 році

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2014 році за рахунок коштів Вінницького обласного бюджету 


Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оголошує з 23 травня 2014 року конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триматиме до 23 червня 2014 року включно. 
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 та на виконання Обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 6 скликання від 14.02.2012 року №280 (далі – Обласної Програми), Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений наказом першого заступника начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації 23.03.2012 року №07-ОД (із змінами, внесеними наказом директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 26.03.2013 року №15-ОД). 
Метою проведення конкурсу є залучення громадських організацій та творчих спілок до вирішення пріоритетних питань Вінниччини, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок на виконання Обласної Програми. 

У конкурсі беруть участь громадські організації та творчі спілки, які є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу. 

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки, які: 

• перебувають у стані припинення; 
• щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді. 

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: 

- соціально-економічний розвиток; 
- культурно-просвітницька діяльність; 
- патріотичне виховання; 
- краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури; 
- аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; 
- допомога соціально незахищеним верствам населення; 
- екологічна безпека; 
- протидія корупції. 

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності: 

- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів; 
- консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних державних адміністрацій; 
- інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу. 

Не можуть бути підтримані проекти, які: 
- спрямовані на отримання прибутку; 
- спрямовані на підтримку політичних партій; 
- не передбачають обласного рівня реалізації. 

Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту не має перевищувати 80 000 грн. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у фінансуванні проекту в розмірі не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок громадської організації, творчої спілки може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. 

Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій. 

Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими організаціями та творчими спілками для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити: 

1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»)), за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності); 

2. Виписку з ЄДРПОУ; 

3. Копію Статуту (Положення) громадської організації (творчої спілки), завірені її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально; 

4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

5. Копії податкових звітів громадської організації (творчої спілки) за попередні два роки за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56; 

6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»)); 

7. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства; 

8. Інформацію про діяльність громадської організації (творчої спілки), в якій зазначається: 

- назва організації та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та фактичної адреси, контактних даних); 
- дата створення організації; 
- мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);
- досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);
- досвід виконання програм (проектів, заходів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів (інших джерел фінансування); 
- матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів); 
- кадрове забезпечення. 


Більш детальна інформація:

Немає коментарів:

Дописати коментар