03 грудня 2011

Конкурс "Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю"

МЕТА КОНКУРСУ: поповнити та збагатити фонди сільських та районних бібліотек сучасними виданнями з гуманітарних та суспільних дисциплін; сприяти активізації ролі бібліотек як центрів культури та суспільного діалогу; заохотити дітей та молодь до читання.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ: Бібліотеки у сільській місцевості (шкільні, сільські, селищні та районні бібліотеки); громадські організації та благодійні фонди, що реалізуватимуть проекти у партнерстві з бібліотеками у сільській місцевості. 

ПРІОРИТЕТИ КОНКУРСУ:

Оголошуючи даний конкурс, Антикризова гуманітарна програма прагне активізувати  життя сільських бібліотек, пожвавити їх діяльність в якості місцевих культурних та просвітницьких центрів, сприяти їх перетворенню на центри громадської активності.

Заохочуються проектні пропозиції від бібліотек у сільській місцевості (або від громадських організацій, що співпрацюють із бібліотеками у сільській місцевості), які б передбачали річні програми активізації роботи з читачами та місцевою громадою. На приклад, програми можуть передбачати плани заходів із створення при бібліотеках постійно діючих дискусійних клубів для дітей, молоді або дорослого населення; організації гуртків для дітей молодшого та середнього шкільного віку; відкриття консультаційних центрів з різноманітних питань, дотичних до життя місцевих громад; забезпечення просвітницької діяльності для соціально вразливих груп громадян тощо.

При розгляді проектних пропозицій перевага надаватиметься бібліотекам з мінімальним рівнем поповнення фондів впродовж 2009-2011 рр. (внаслідок фінансово-економічної кризи та недофінансування з боку місцевих бюджетів). 

Також заохочуються проекти від громадських організацій та благодійних фондів, які б передбачали організацію в обласних центрах України фандрейзингових та благодійних акцій зі збору коштів та книжок задля поповнення фондів бібліотек у сільській місцевості.  

ВИНАГОРОДА ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ:


1)      Переможці конкурсу проектних пропозицій з активізації життя сільських бібліотек одержать можливість замовити літературу із запропонованого списку літератури на загальну суму до 16 000 гривень. Запропонований список літератури включатиме до 1500 найменувань книжок, виданих в Україні  впродовж 2009-2011 років, за напрямками: "дитяча література", "сучасна українська проза/поезія", "українська класика", "зарубіжна класика", "енциклопедії дитячі”, “словники та довідникові видання", "історія, культура, політологія, філософія та економіка";

2)      Призовий фонд також включатиме можливість оформити підписку на газети та журнали на загальну суму до 2 000 гривень;

3)      Бібліотекам також надається можливість замовити матеріали, необхідні для роботи запланованих бібліотекою гуртків та консультаційних центрів, як то аудіо книги, документальні або художні фільми української та світової класики на DVD, інші довідникові ресурси на суму до 2 000 грн.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ:

 • Залученість широких верств та кіл читачів до культурницьких та просвітницьких заходів, запланованих бібліотекою;
 • Якість та іноваційність заходів та програм, запропонованих в рамках проекту;
 • Наявність співфінансування проекту з боку органів місцевої влади, видавництв, бізнесу, приватних благодійників є бажаним, але не основним критерієм оцінки;
 • Наявність плану інформування місцевої громади про хід реалізації та результати проекту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 • Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
 • Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
 • Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
 • Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проектні пропозиції мають надсилатися до Міжнародного фонду “Відродження” простими або рекомендованими листами на адресу: 04053, Київ, вул. Артема, 46, Міжнародний фонд «Відродження», Відділ управління проектами. Пропозиції, надіслані тільки факсом або електронною поштою прийматися до розгляду не будуть.

Пакет документів має складатися з оригіналу та 6 (шести) копій проектної пропозиції й додатків до неї (листів підтримки від місцевої влади та інших партнерів проекту).

 Аплікаційна форма для сільських бібліотек

Аплікаційна форма для громадських організацій

Термін реалізації проектів –до 12 місяців

Максимальний розмір гранту на один бібліотечний заклад  -
20 000 гривень
Загальний бюджет конкурсу – 600 000 гривень

Кінцевий термін подачі проектних пропозицій –   17 грудня 2011 року

Оголошення результатів конкурсу –   27 січня 2012 року


За детальнішою інформацією звертайтеся до Катерини Смаглій, директора проектів Антикризової гуманітарної програми, або Григорія Барана, координатора проектів Антикризової гуманітарної програми, за телефоном 486 25 96 або за електронною поштою h.baran@irf.kiev.ua.  

Немає коментарів:

Дописати коментар