04 жовтня 2010

Обласний конкурс „Населений пункт зразкового громадського порядку”

Метою  Конкурсу є підтримання  громадського порядку як основи впорядкованої  життєдіяльності  жителів сіл,  селищ, міст області, забезпечення реалізації Обласної програми щодо посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення області на 2008-2011роки.

Учасниками  Конкурсу є  територіальні громади сіл, селищ і міст Вінницької області.


  Завдання  Конкурсу

Основними завданнями конкурсу є:

          - активізація діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, громадськості щодо забезпечення громадського порядку в населених пунктах області; 
- здійснення організаційних, соціальних, медичних, педагогічних, культурно-спортивних  інших заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку в населених пунктах області, дотримання  встановлених правил поведінки у громадських місцях;
- забезпечення  реалізації Обласної програми щодо посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення області на 2008 – 2011 роки;
-  поліпшення взаємодії  громадських рад з питань профілактики і протидії пияцтву та алкоголізму з громадськими організаціями, трудовими  колективами щодо  формування тверезого і здорового способу життя жителів області;
-   підвищення ролі громадян в охороні громадського порядку;
-   створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
- сприяння вихованню у населення культури поведінки в побуті,  громадських місцях, підтримання належного порядку в місцях спільного користування, парках, стадіонах, кладовищах;
- розвиток фізичної культури і спорту, самодіяльної творчості, спрямованих на організацію культурного дозвілля жителів населених пунктів;
-  вивчення, узагальнення   і   впровадження   кращого досвіду в  сфері  забезпечення громадського порядку.


 Порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться:

-  за трьома категоріями населених пунктів:

I  категорія -    міста обласного значення;

ІІ  категорія  -  селища, міста  районного значення;

IIІ категорія -   села.

-  в два етапи:

перший - на районному рівні серед населених пунктів сіл, селищ, міст районного значення  з 15 вересня по 15 жовтня;

другий - на обласному рівні серед  населених  пунктів  сіл,  селищ,  міст районного значення, які пройшли перший етап Конкурсу та міст обласного значення,  з 15 жовтня  по  15 листопада.

Для проведення першого етапу Конкурсу районні ради затверджують персональний склад та положення про відповідні районні комісії.

Районні комісії розглядають  заяви  і документи від населених пунктів      ІІ та ІІІ категорії і вносять пропозиції конкурсній комісії з проведення обласного конкурсу Населений пункт зразкового громадського порядку           ( далі   Обласна конкурсна комісія)  по одному претенденту  в  кожній категорії  на  участь в  другому етапі Конкурсу.

Для участі в другому обласному етапі Конкурсу районні комісії та  міста обласного значення  подають Обласній конкурсній комісії  такі документи (по кожному населеному пункту):

-  заява про  участь;
-  інформація про проведену за поточний рік  роботу щодо забезпечення громадського порядку в населеному  пункті; 
- звіт громадської ради з питань профілактики і протидії пияцтву та алкоголізму;
- довідка органу внутрішніх справ про стан злочинності,  правопорушення,  дотримання  громадського порядку на відповідній території;
- інформація про розвиток соціальної сфери, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв’язку,  впорядкування території населеного пункту;
-  фотографії обєктів соціально культурного призначення;
-   відгуки в друкованих засобах масової інформації.

Матеріали, подані пізніше від установленого строку або оформлені неправильно та не в повному обсязі,  до розгляду не приймаються.


   Підбиття підсумків Конкурсу

Обласна конкурсна комісія  узагальнює отримані з місць матеріали та  визначає переможців  Конкурсу серед  населених пунктів, які домоглися найкращих результатів  за  річними підсумками роботи за такими критеріями:

1. Підтримка  громадського порядку:
-  здійснення в населених пунктах організаційних, соціальних, медичних, педагогічних, культурно-спортивних, інформаційних, інших заходів,  спрямованих на підтримання громадського порядку;
- хід виконання Обласної програми щодо посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення області на 2008-  2011роки;
- співпраця з правоохоронними органами, підприємствами, організаціями, установами по забезпеченню громадського порядку;
- профілактика злочинності,  попередження правопорушень на відповідній території;
- організація роботи громадської ради з питань профілактики і протидії пияцтву та алкоголізму;
- заходи по вихованню у населення культури поведінки в побуті, громадських місцях.

2. Розвиток соціальної сфери населеного пункту, зокрема:
            - закладів освіти,  охорони здоровя, клубних установ, бібліотек, кінотеатрів, спортивних споруд,  власних садиб громадян;
-  створення належних умов для праці, відпочинку і дозвілля громадян;
-  залучення жителів населеного пункту до занять фізичною культурою і спортом;
- забезпечення  умов  для  творчого    розвитку    особистості,  підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
- задоволення потреб громадян у самодіяльній творчості, організація  студій  мистецтв  і народної творчості,  самодіяльних колективів та аматорських об’єднань;
- збереження  історико-культурної спадщини.

3. Розвиток житлово-комунальної сфери, організація побутового, торговельного, транспортного  обслуговування населення,  зокрема:
- утримання в належному стані вулиць, доріг, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення, газифікація;
- організація благоустрою населених пунктів та їх озеленення;
- збереження наявних і створення  нових  парків культури  і   відпочинку,
скверів,  лісопарків;
- впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів;
- охорона довкілля, запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну;
- розвиток підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування;
- організація місцевих ринків, ярмарків;
- обслуговування населення засобами транспорту та  зв’язку;
- утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання.
  
 Порядок нагородження переможців Конкурсу

Результати Конкурсу затверджуються розпорядженням голови обласної Ради і оголошуються в День місцевого самоврядування з вшануванням і нагородженням переможців.

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами обласної Ради та обласної державної адміністрації і грошовими преміями за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання Обласної програми щодо  посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення області на 2008-2011 роки:
Категорія населеного пункту


Кількість  призових  місць

Розмір грошової премії,
тис. гривень
І
1
40

ІІ
1
35

ІІІ
10
15
Грошові премії використовуються на розвиток територіальних громад.

Органи місцевого самоврядування можуть преміювати працівників підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, що брали активну участь в Конкурсі,  за рахунок власних коштів.


Джерело інформації: Вінницька обласна рада

                                        http://www.vinrada.gov.ua/

Немає коментарів:

Дописати коментар