02 жовтня 2010

Конкурс на кращий студентський гуртожиток серед навчальних закладів I-II рівнів акредитації – об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької областіМетою Конкурсу є виявлення кращого досвіду в організації житлово-побутових  умов  для  проживання,  навчання, дозвілля  студентів та   активізації   органів   студентського самоврядування  у  формуванні  здорового  способу життя.
 Завданням Конкурсу є:
-  поліпшення житлово-побутових умов, умов для навчання та відпочинку в студентських гуртожитках;
-  покращання стану збереження  майна;
- удосконалення   діяльності  органів  студентського самоврядування;
- поширення кращого    досвіду    роботи    щодо     поліпшення житлово-побутових   умов   та  організації  самопідготовки  і дозвілля студентської молоді;
- стимулювання активної    участі    студентської    молоді   в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя.

 Порядок проведення Конкурсу

У Конкурсі можуть брати  участь навчальні заклади I-II рівня акредитації - об’єкти спільної власності територіальних громад області.
       Конкурс на кращий  гуртожиток  проводиться щорічно з вересня по листопад в два етапи.
Перший етап - вибірковий у кожному  навчальному  закладі  (з 1 вересня по 1 жовтня).
Другий етап - обласний,  проводиться обласною Радою.
Для  проведення першого етапу Конкурсу адміністрацією та профспілковим комітетом  навчального  закладу створюється організаційний комітет, який готує такі матеріали:
·   паспорт гуртожитку;
·   список працюючих  вихователів із зазначенням прізвища,  ім'я,  по батькові, року  народження, освіти, стажу педагогічної роботи;
·   план та узагальнений досвід роботи вихователя гуртожитку;
·   план роботи ради гуртожитку та протоколи засідань ради;
·   плани роботи  гуртожитків  та   клубів,   що   працюють   при                      гуртожитках;
·   фотографії чи відеофільм, в якому відображено житлово-побутові умови, умови для організації навчання і дозвілля студентської молоді,  виховну роботу.
 Організаційний  комітет  навчального  закладу  проводить конкурс-огляд на кращу  кімнату та кращі гуртожитки (за умови, якщо гуртожитків кілька). За результатами першого вибіркового етапу Конкурсу на рівні навчального  закладу організаційний  комітет  готує  і  подає  відповідні  матеріали по одному із гуртожитків на другий обласний етап.
Для  проведення  другого етапу Конкурсу беруться  до  уваги пропозиції організаційних комітетів навчальних закладів на кращий гуртожиток.
У ході Конкурсу конкурсна комісія обласної Ради з визначення переможців конкурсу на кращий гуртожиток серед навчальних закладів I-II                 рівнів акредитації – об’єктів спільної власності територіальних громад області (далі - конкурсна комісія) визначає  рейтинг гуртожитків навчальних закладів I-II рівнів акредитації – об’єктів спільної власності територіальних громад області  за такими показниками:
·                      наявність паспорта гуртожитку;
·                      оснащення житлових кімнат твердим і м'яким інвентарем;
·                      проведення ремонтів;
·                      забезпеченість кадрами для роботи в гуртожитках;
·                      створення умов для самостійного навчання;
·  наявність і   відповідність   санітарно-гігієнічним   нормам допоміжних приміщень культурно-побутового призначення;
·                      організація культурно-побутового обслуговування;
·                      естетичне оформлення;
·  забезпечення дотримання   студентами   правил   проживання  в гуртожитку;
·                      організація виховної і культурно-масової роботи.
Для участі в конкурсі  конкурсній комісії подаються такі документи:
-   заява про участь у Конкурсі;
- довідка про умови проживання та організацію виховної роботи в студентських гуртожитках навчальних закладів I-II рівнів акредитації – об’єктів спільної власності територіальних громад області;
- фотографії на електронних носіях чи відеофільм;
- відгуки в пресі, якщо такі є.
Матеріали подаються до конкурсної комісії до 1 листопада 2010 року.
6. При проведенні Конкурсу члени конкурсної комісії керуються критеріями оцінки житлово-побутових умов у студентських гуртожитках

                          Підбиття підсумків та визначення переможців

 Гуртожитки-переможці визначаються згідно з критеріями оцінки житлово-побутових умов у студентських гуртожитків навчальних закладів - об’єктів спільної власності територіальних громад області за максимальною сумою набраних балів.
 Форми морального і матеріального заохочення переможців Конкурсу на першому вибірковому  етапі визначаються адміністрацією та студентським профспілковим комітетом навчального закладу.
Переможці другого обласного етапу Конкурсу нагороджуються дипломами обласної Ради та обласної державної адміністрації і грошовими преміями за :
- I місце- 50   тис.грн.
- II місце- 25  тис.грн.
- III місце -15 тис.грн.
Головними розпорядниками коштів з обласного бюджету, виділених на фінансування Конкурсу, є управління освіти і науки, управління охорони здоров’я та курортів, культури і туризму облдержадміністрації.
 Кошти з обласного бюджету виділяються на покращення житлово-побутових умов, забезпечення належного навчання та організації дозвілля студентів гуртожиткам навчальних закладів I-II рівнів акредитації - об’єктів  спільної власності територіальних громад області на підставі рішення конкурсної комісії.
Кращий досвід роботи працівників гуртожитків в організації житлово-побутових  умов  для  проживання, навчання, дозвілля  студентської   молоді, які за результатами  Конкурсу визнано переможцями, висвітлюється у засобах масової інформації та поширюється управліннями освіти і науки, культури і туризму, охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації.

 Джерело інформації: Вінницька обласна рада
                                        http://www.vinrada.gov.ua/

Немає коментарів:

Дописати коментар